پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - خسارات ناشی از چرای زود هنگام
آخرین اخبار
پیگیری فرم ها
کد رهگیری
آمار بازدید
بازدید روز : 11518
بازدید کل : 48531
آخرین بروزرسانی:
20 بهمن 1397 18:22
بازدید : 556 20 فروردين 1391 8:53 شماره :17007

خسارات ناشی از چرای زود هنگام

خسارات ناشی از چرای زود هنگام 

 

 

1-    مرتع آمادگی چرا ندارد.

2-    گیاهان در حال تجدید قوا و رشد و نمو هستند.

3- شکسته شدن جوانه های گیاهی.

4-    از خاک بیرون آمدن ریشه گیاه تازه روئیده.

5-    به مخاطره افتادن روند استقرار گیاهان.

6-    عدم فرصت گلدهی و کاهش تولید بذر.

7-  ایجاد محدودیت برای زادآوری.

8- کاهش پوشش گیاهی.

9- افزایش خطر ایجاد سیلاب.

10-   چرای مراتع دامداران منضبط توسط افراد سودجو و بهم خوردن نظم.

11-   کوبیدگی خاک و بسته شدن منافذ خاک و محدود شدن تبادلات آبی و گازی بین هوا و خاک.

12-   کاهش میزان دریافتی آب توسط گیاه بدلیل بسته شدن منافذ خاک و ضعف عمومی گیاه.

13-   نادیده گرفته شدن منافع عمومی کشور .

14-   کاهش درآمد ملی و نادیده شدن بهره وری.

15-   افزایش هزینه های دولت در احیاء و اصلاح مراتع.

16-   افزایش هزینه های دولت در دادرسی و رسیدگی به تخلفات.

17-   نادیده گرفتن سایر ارزش های غیر بازاری از جمله تولید اکسیژن، تولید آب و...

نتایج طرح مطالعاتی تاثیرات اجرای طرح مدیریت کوچ در مراتع ییلاقی

استان اصفهان از نگاه بهره برداران

 

کارفرما : اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

پیمانکار : مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام.

مجری : مهندس قنبری عضو هیئت علمی مرکز.

نتایج :

- طرح کنترل یک ابزار لازم و ضروری برای حفظ مراتع است.

- تاکید بر پرداختن به علت کوچ زودهنگام تا اینکه بدنبال معلول ها باشیم.

- 95% عشایر اطلاع از آسیب های کوچ زودهنگام بر مراتع دارند.

- 95% عشایر به ادامه طرح موافقت دارند.

- یکی از مهمترین عوامل زود رسیدن به مراتع ییلاقی را تبدیل ایلراهها می دانند (77% عوامل).

- یکی از عوامل کوچ زودهنگام، دامداران در یک سمت ییلاق یا قشلاق پروانه چرا دارند.

- گرمی هوا، هجوم گیاهان مهاجم، کمبود آب و علوفه و نخریدن دام به قیمت مناسب، کاهش سطح مراتع بدلیل انجام واگذاریها، اشغال مراتع توسط روستائیان، قرقهای دولتی، کارخانجات و تاسیسات ، افزایش زراعت دیم و باغات، مناطق امن محیط زیست و پادگانها، رقابت در چرای مسیر ایلراه قبل از دیگران از جمله عوامل دیگر کوچ زودهنگام است.

- 78% عشایر خواستار هماهنگی در مدیریت کوچ بین ییلاق و قشلاق هستند.

- 90% عشایر خواستار اجرای طرح در همه استانهای مبدأ و مقصد و در مسیر بصورت همزمان هستند.

- تبدیل شدن چوپانها به دامدار و تعدد بهره بردار از جمله مشکلات است.

- 50% عشایر علت کوچ زودهنگام خود را خطر چرای مراتع توسط روستائیان و دامداران بدون پروانه اعلام می نمایند.

- 100% افراد طرح کنترل دام را برای حفظ مراتع و ایجاد نظم ضروری می دانند.

- 69% از دامداران از نحوه اجرای طرح بصورت فعلی رضایت ندارند.

- 50% از جامعه نمونه آماری اعلام کرده اند که اجرای طرح به آنها خسارت وارد کرده است.

- 100% عشایر بدون پروانه در قشلاق خود را مکلف به رعایت زمان طرح به شرط صدور پروانه چرا در قشلاق می دانند.

- 83% عشایر اهمیت مراتع میان بند را در ورود زود هنگام به ییلاق بسیار زیاد توصیف کرده اند.

- 67% عشایر اجرای طرح را با اهمیت و مفید برای احیاء مراتع ذکر کرده اند.

 

اثرات مفید اجرای طرح و ضرورت اجراء

- رعایت کردن زمان مندرج در پروانه های چرا و طرحهای مرتعداری.

- گران تهیه شدن علوفه حاصل از مزارع (جو کیلویی 7000 و یونجه 6500 ریال).

- مراقبت از مراتع عشایری در زمان عدم حضور آنها توسط اکیپ های گشت سیار.

- فرصت به گیاه جهت رشد و نمو و زادآوری.

- تضمین زادآوری و استمرار و تداوم وبقاء گونه های گیاهی.

- ایجاد نظم و انضباط در مدیریت کوچ با توجه به بهم خوردن نظام ایلی.

- حمایت از توده اکثریت دامداران و مرتعداران و برخورد با تعداد افراد معدود خاطی.

- افزایش روزانه تولید علوفه بطور متوسط 4 کیلوگرم در هکتار در هر روز (اگر تولید در اول فروردین صفر کیلوگرم و اول خرداد 250 کیلوگرم در نظر بگیریم را بر 60 روز تقسیم نمائیم تولید متوسط حدود چهار کیلوگرم می شود که در اوائل فروردین در حد چند گرم و در روزهای آخر اردیبهشت چند کیلوگرم می باشد. لذا ضرورت اجرای طرح را در روزهای آخر طرح مشخص می نماید).

- کاهش هزینه های دولت در احیاء و اصلاح مراتع.

-     افزایش ارزش های غیربازاری مراتع.

- افزایش پوشش گیاهی و حفاظت خاک، افزایش نفوذپذیری خاک و شادابی گیاهان و آب چاهها، چشمه ها و قنوات و نظم در میزان دبی آنها.

- نسبت هزینه به درآمد (در اثر اجرای طرح 20% به تولید مراتع اضافه می شود که ارزش ریالی آن 177 میلیارد ریال می گردد در صورتیکه هزینه در هر هکتار آن 857 ریال می گردد..

87500000 = (افزایش تولید) 20% × 437500000 = (کیلوگرم) 250 × (هکتار) 1750000

                ریال ارزش افزایش تولید             177625000000 = (قیمت هر کیلوگرم) 2030 ×

- در واقع با درنظر گرفتن 1500000000 ریال هزینه اجرای طرح و افزایش تولید علوفه بدون در نظر گرفتن سایر ارزش ها 000/000/625/177 ریال می گردد در نتیجه 118 برابر می گردد و یا در واقع نسبت هزینه به درآمد 008/0 می گردد.

- هزینه اجرای طرح به ازاء هر هکتار 857 ریال می گردد در صورتیکه هزینه احیاء و اصلاح هر هکتار مرتع 750000 ریال می گردد (875 برابر).

- وظیفه قانونی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به استناد ماده 2 قانون حفاظت و بهره برداری در حفظ، احیاء و اصلاح توسعه و بهره برداری از مراتع.

- تحقق ماده 14 قانون بهره وری در افزایش تولید سالانه سه میلیون تن در سال در کشور.

- تحقق مصوبات کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم در کاهش اثرات گلخانه ای ناشی از افزایش گاز Co2 جو با توجه به افزایش پوشش گیاهی ناشی از اجرای طرح.

 

نیازهای طرح :

- اعمال مدیریت کوچ براساس نتایج مطالعات صورت گرفته.

- هماهنگی بهتر و بیشتر بین استانهای مبدأ و مقصد و در مسیر.

- مشارکت بیشتر مسئولین و دامداران و مرتعداران در اجرای بهتر طرح.

- ایجاد تشکل های مردمی در قالب انجمن صنفی و تعاونی های منابع طبیعی و الزام بهره برداران در معرفی قرقبانان محلی .

- فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به بهره برداران و مردم و مسئولین.

- اجرای دقیق طرح توسط ادارات منابع طبیعی شهرستانها با توجه به اهمیت و ارزش آن.

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
اوقات شرعی
آب و هوا
The remote name could not be resolved: 'weather.yahooapis.com'

پیشخوان روزنامه ها