پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مقایسه درآمد حاصل از کاربری بهره برداری گیاه داروئـی- ادویـه ای کرفس کوهی
آخرین اخبار
پیگیری فرم ها
کد رهگیری
آمار بازدید
بازدید روز : 11436
بازدید کل : 48526
آخرین بروزرسانی:
20 بهمن 1397 18:12
بازدید : 536 20 شهريور 1391 7:48 شماره :20050

مقایسه درآمد حاصل از کاربری بهره برداری گیاه داروئـی- ادویـه ای کرفس کوهی

 

بسمه تعالی

عنوان مقاله: مقایسه درآمد حاصل از کاربری بهره برداری گیاه داروئـی- ادویـه ای کرفس کوهی(Kelussia odoratissima)  با کاربری چرای دام (علوفه مرتع) در مراتع دهستان پشتکوه موگویی شهرستان فریدونشهر.

 

 

                                               آبتین میرطالبی[1]

 

چکیده

          هدف  از  تحقیق  حاضر  مقایســه در آمد حاصل  از  بهره برداری  از گیـــــاه  داروئی -  ادویه ای   کرفس  کوهی    Kelussia odoratissima Mozaff. با درآمد حاصل از کاربری چرای دام (علوفه مرتع) در منطقه دهستان پشتکوه موگوئی شهرستان فریدونشهر از توابع استان اصفهان می باشد. بدین منظور مرتع دره  سه پستان که از معدود رویشگاه های حفاظت شده این گونه در معرض خطر می باشد انتخاب گردید. ابتدا با استفاده از روش قطع و توزین و نمونه گیری تصادفی و استفاده از پلاتهای 10 در10 متر، وزن علوفه قابل برداشت و وزن اندام هوایی کرفس کوهی در واحد سطح اندازه گیری شد. سپس با استفاده از پرسش نامه، هزینه های برداشت کرفس کوهی شامل هزینه های برداشت، حمل و نقل محصول و مدیریت عملیات   بهره برداری مشخص گردید. در نهایت سود خالص حاصل از برداشت کرفس کوهی با قیمت علوفه تولیدی مقایسه شد. نتایج نمایانگر آن است که درآمد خالص حاصل از برداشت اندام هوائی کرفس کوهی در هر هکتار با احتساب تناوب دو ساله (یک سال بهره برداری، یک سال استراحت) معادل 722400 ریال در سال است؛ در حالیکه درآمد حاصل از علوفه تولید شده همان مرتع بدون در نظر گرفتن هزینه های سرمایه ای و نیروی انسانی مورد نیاز بهره برداری علوفه و تنها با احتساب قیمت علوفه قابل برداشت در سیستم چرای متناوب استراحتی چهار ساله (سه سال چرا، یک سال استراحت) معـــادل 247800 ریال در هکتار در سال می باشد. در نتیجه درآمد خالـص حاصل از بهره برداری کرفس کوهی 2.9 برابر درآمد علوفه مرتع است.

 

واژه های کلیدی: بهره برداری، گیاهان داروئی، کرفس کوهی،  Kelussia odoratissima ،  پشتکوه موگوئی،  فریدونشهر            

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

درآمد بهره برداران عرصه های منابع طبیعی از محل تولیدات بیولوژیک و سایر عواید حاصل از عرصه های جنگلی و مرتعی باید قادر به تامین نیازهای خانوار باشد تا انگیزه لازم برای حفظ و حراست و سرمایه گذاری بلند مدت در عرصه تحت اختیار را در جوامع محلی ایجاد نماید. لذا اصلاح روش های موجود و یافتن  روش های نوین که منجر به افزایش بهره وری و افزایش درآمد بهره برداران می گردد به طور یقین باعث کاهش فعالیتهای مخرب و حفظ منابع آب و خاک خواهد شد. در حال حاضر دام مازاد بر ظرفیت مرتع، شخم و شیار اراضی شیبدار و قطع درختان مهمترین عوامل تخریب حوزه های آبخیز در منطقه زاگرس مرکزی هستند. در راهبرد مدیریت منابع طبیعی حوزه زاگرس مرکزی در کنار سیاست کلی کاهش جمعیت بهره برداران وابسته به منابع طبیعی؛ بهبود بهره وری و ابداع و ترویج روش های تولید سازگار با اکوسیستم منطقه که منجر به افزایش اشتغال، درآمد و بهبود معیشت بهره برداران  گردد همواره به عنوان مهمترین راهکار کاهش تخریب سرزمین مورد نظر مدیران  بخش منابع طبیعی بوده است..

          یکی از روش های افزایش درآمد بهره برداران، تولید گیاهان داروئی- صنعتی در شرایط طبیعی رویشگاه ها است. مهمترین مزیت تولید گیاهان داروئی- صنعتی کاهش وابستگی به علوفه مرتع و کاهش تخریب ناشی از چرای دام است. مزیت دیگر گیاهان داروئی- صنعتی نیاز به صنایع تبدیلی است و از آنجائی که امکان تاسیس این صنایع در مناطق دور دست و روستا ها وجود دارد، این امر باعث افزایش اشتغال و کاهش جمعیت بهره برداران وابسته به تولیدات بیولوژیک منابع طبیعی خواهد شد. لازم به ذکر است توسعه کشت گیاهان داروئی- صنعتی  به معنای لزوم حذف دام از عرصه نیست، چرا که در شرایط طبیعی، گیاهان داروئی- صنعتی به همراه سایر گیاهان مرتع و جنگل رشد می کنند و باقیمانده آنها  می تواند به عنوان علوفه مورد  استفاده قرار گیرد. به بیان دیگر با  وارد  نمودن گیاهان  داروئی- صنعتی  به  مرتع،   بهره بردار می تواند با ایجاد منبع درآمد جایگزین، عوامل مخرب از جمله دام مازاد بر ظرفیت و چرای زود هنگام را حذف نماید و ضمن احیاء و توسعه پوشش گیاهی و حفاظت منابع پایه، کیفیت علوفه مرتع و راندمان تولید گله را نیز افزایش دهد.

          یکی از گونه های داروئی- صنعتی منحصر به فرد و بومی در منطقه زاگرس مرکزی، کرفس کوهی    Klussia odoratissima Mozaff.  از خانواده چتریان با نام محلی کلوس می باشد که رویشگاه طبیعی آن ارتفاعات زاگرس مرکزی در استانهای اصفهان، چهار محال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد و لرستان است. اندام هوایی این گونه مصرف ادویه ای و تغذیه ای دارد و اخیراً خواص دارویی آن نیز مشخص گردیده است(2). قیمت بالا و تقاضای روز افزون اندام هوائی این گیاه در دهه گذشته منجر به بهره برداری مفرط و قاچاق این گیاه گردید. قیمت بالای جوانه ها و غنچه های تازه از خاک  بیرون زده به حدی وسوسه انگیز بود که تدابیر حفاظتی ادارات منابع طبیعی نیز نتوانست باعث جلوگیری از نابودی پایه های مولد و رویشگاه های گیاه کرفس کوهی گردد. بطوریکه این گونه در معرض خطر انقراض و فرسایش ژنتیکی قرار گرفته است. در حال حاضر حدود 4000 هکتار رویشگاه کرفس کوهی در منطقه پشتکوه موگوئی باقیمانده است. در شش سال گذشته با توجه به فعالیت ها و فرهنگ سازی های انجام شده از جانب بخش دولتی و سازمان مردم نهاد  پیام سبز و انجام کشت های آزمایشی در عرصه های طبیعی و مزارع، مردم منطقه تا حدود زیادی به اهمیت و ارزش این گونه و لزوم حفاظت و توسعه کشت آن واقف شده اند. اهم مطالعات انجام شده در این خصوص به شرح زیر است:

      احمدی (1383) اثر آنتی اکسیدانی عصاره متانولی گیاه کرفس کوهی را بررسی نمود و نتیجه گرفت که تأثیر آن بر روی ماندگاری روغن آفتابگردان بیشتر از نگهدارنده های متداول شیمیایی است (2). ایروانی و جابرالانصار (1384) در نشریه آموزشی کرفس کوهی خصوصیات گیاه شناسی، رویشگاهی، موارد مصرف و ارزش های اقتصادی این گیاه را معرفی نمودند و پیشنهاداتی را برای توسعه رویشگاه های طبیعی و زراعت این گونه ارائه نمودند (5). جابرالانصار (1384) تنوع ژنتیکی کرفس کوهی را با استفاده از خصوصیات کروموزومی و صفات جوانه زنی در استان اصفهان مورد بررسی قرار داد (6). کیانی ابری (1378) با محاسبه هزینه های تولید و درآمد محصولات حاصل از پنج گیاه  دارویی- صنعتی کتیرا، باریجه، آنغوزه و اشنان در استان های مختلف، مزیت نسبی تولید و مزیت صادرات این محصولات  را با روش های DRC و RCA  مورد بررسی قرار داد (8).

        هدف از این مطالعه مشخص نمودن ارزش اقتصادی و درآمد حاصل از بهره بر داری  کرفس کوهی در مقایسه با درآمد حاصل از علوفه مرتعی است. به گونه ای که برای برنامه ریزان دولتی و بهره برداران مرتع مشخص شود که از نظر اقتصادی مزیت  کدام یک از این دو محصول بیشتر است. چرا که با توجه به عملیات بیولوژیکی انجام شده در چند سال اخیر توسط اداره منابع طبیعی شهرستان و جمعیت پیام سبز، امکان احیاء و بازگرداندن گونه کرفس کوهی در شرایط اقلیمی اکثر عرصه های طبیعی و زراعی بخش پشتکوه موگویی شهرستان فریدونشهر وجود دارد(5). به منظور مقایسه تولید و درآمد این دو محصول، مرتع دره سه پستان که از معدود رویشگاه های حفاظت شده و  باقی مانده در این منطقه است انتخاب گردید. مرتع دره سه پستان در سیستم متریک بین مختصات 3648157 تا 3651477 شمالی و 379900 تا 381911 شرقی در زون 39 شمالی واقع شده است و مساحت آن2676.16 هکتار است. این عرف در منطقه طرح  صیانت جنگل های  زاگرس  قرار دارد. رویشگاه  فعلی  کرفس  کوهی  از  نوع  مراتع   نیمه  استپی می باشد(10)  و تیپ پوششی آن گون گزی و کرفس کوهی می باشد. ارتفاع رویشگاه بین 2800 تا 3900 متر و متوسط ارتفاع آن 3150 متر از سطح دریا است. شیب متوسط رویشگاه 53.88 درصد است و بیشترین مساحت رویشگاه در کلاسهای شیب 30 درصد تا 60 درصد واقع شده است. جهت شیب قطعه مطالعه شده جنوب غربی   می باشد و جنس سنگ بستر رویشگاه آهک آلوئولین است (1).

 

مواد و روش ها

     به منظور مشخص شدن میزان تولید محصول کرفس کوهی در عرصه های طبیعی و مقایسه مزیت اقتصادی آن با علوفه تولید شده (کاربری چرای دام)، از روش قطع و توزین با استفاده از پلات های10 در 10 متر استفاده شد. پلات گذاری به روش تصادفی در فصل مناسب (اوایل خرداد ماه) و مصادف با حداکثر رشد رویشی مرتع انجام شد. تعداد پلات های مورد نیاز از رابطه   با در نظر گرفتن سطح اطمینان آماره استیودنت[2] 95 درصد بدست آمد (7) و (9). در این رابطه  s = انحراف معیار مساحت تاج پوشش  پلات ها ،   = میانگین سطح تاج پوشش پلات ها  و  e = حداکثر خطای قابل قبول (15 درصد) است. پس از پلات اندازی، تمامی اندام هوایی کرفس کوهی و 50 در صد رشد سالیانه سایر علوفه ها و گونه های قابل چرای موجود در پلات ها قطع گردید. اندام هوای کرفس کوهی در محل توزین شدند ولی سایر علوفه ها در خارج مرتع خشک و توزین گردید. همچنین مقداری از اندام هوایی کرفس کوهی برای مشخص شدن میزان رطوبت در خارج از مرتع خشک گردید. در نهایت میزان تولید محصول سبز کرفس کوهی مشخص گردید. همچنین میزان تولید علوفه خشک مرتع که وزن خشک کرفس کوهی را نیز شامل میگردید در واحد سطح  و در کل مرتع محاسبه گردید.

                  در مرحله دوم هزینه های بهره برداری و برداشت کرفس با استفاده از پرسش نامه های از پیش طراحی شده از ساکنین روستای کلوسه و بهره برداران محصول پرسیده شد و جمع آوری گردید. این هزینه ها شامل هزینه کارگر برداشت، هزینه کرایه حیوانات بارکش، انتقال محصول به بازارهای مصرف و حقوق مدیر و هماهنگ کننده بهره برداری بود. گرچه کاربری مرتعی (بهره برداری علوفه) نیز هزینه هایی در بر دارد ولی در این مطالعه از تمام هزینه های مرتبط با کاربری چرای دام صرف نظر شده و بر اساس معیار موجود در دفتر مرتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قیمت علوفه مرتع که بر اساس میزان TDN معادل 70 درصد قیمت جو می باشد به عنوان درآمد خالص کاربری چرای دام در نظر گرفته شده است (3).

       در مرحله آخر با احتساب هزینه های بهره برداری کرفس کوهی و کسر آن از قیمت فروش محصول تولید شده، در آمد خالص در واحد سطح و کل عرصه محاسبه و با درآمد حاصل از کاربری چرای دام     (ارزش علوفه مرتع) مقایسه گردید.

 

نتـــایج

نتایج حاصل از اندازه گیری تولید کرفس کوهی و علوفه در مرتع دره سه پستان در جدول شماره یک آورده شده است. طبق نتایج جدول، تولید کرفس کوهی (وزن تر) در هر هکتار معادل 613 کیلوگرم و تولید علوفه مرتع (وزن خشک) در هر هکتار 118 کیلوگرم است و ارزش محصولات تولید شده در هکتار به ترتیب 3065000 و 330400 ریال است.

در جدول شماره دو هزینه های مرتبط با بهره برداری کرفس کوهی به ازای تولید هر تن محصول، بهره برداری هر هکتار و همچنین بهره برداری تمام عرصه مورد نظر(100 هکتار) آورده شده است و در نهایت  در جدول شماره سه در آمد خالص حاصل از بهره برداری کرفس کوهی و علوفه مرتع پس از کسر  هزینه های بهره برداری از قیمت محصول بیان شده است. طبق نتایج جدول شماره سه، درآمد خالص حاصل از         بهره برداری کرفس کوهی و علوفه مرتع در هر هکتار به ترتیب 1444800 ریال و 330400 ریال است که با لحاظ نمودن تناوب بهره برداری دو ساله کرفس کوهی (یک سال بهره برداری، یک سال استراحت) و سیستم چرای متناوب استراحتی چهار ساله در کاربری چرای دام (سه سال چرا، یک سال استراحت)، درآمد خالص حاصل از بهره برداری کرفس کوهی و علوفه مرتعی به ترتیب 722400 ریال و 247800 ریال در هر هکتار می باشد. در نتیجه درآمد خالص بهره برداری کرفس کوهی2.9 مرتبه بیشتر از درآمد علوفه همان مرتع است. از طرف دیگر بهره برداری کرفس کوهی از مرحله برنامه ریزی تا استحصال و حمل به بازار نیازمند 3.6نفر روز نیروی کار در هر هکتار است؛ ولی در کاربری چرای دام اشتغال ایجاد شده در هکتار 1.5 نفر روز است.

       لازم به ذکر است در این مطالعه از هزینه های مرتبط با بهره برداری علوفه مرتع از جمله دستمزد چوپان، سرمایه خرید گله، هزینه نگهداری گله در طول سال و هزینه حمل و نقل گله صرف نظر شده است. از طرف دیگر بخشی از درآمد حاصل از کاربری بهره برداری کرفس کوهی مربوط به بذر تولید شده است که به علت خشکسالی سال 1387، میزان بذر دهی کمتر از سال های عادی بود و امکان اندازه گیری تولید بذر عرصه مورد نظر میسر نگردید؛ ولی بر اساس بررسی های اجمالی میزان تولید بذر کرفس در رویشگاه های طبیعی بطور متوسط 10 کیلوگرم در هکتار است و با توجه به قیمت بذر ( هر کیلوگرم  50000 ریال) در صورت لحاظ نمودن ارزش بذر تولیدی، درآمد خالص کاربری بهره برداری کرفس کوهی حداقل 25 درصد اضافه بر مقدار محاسبه شده کنونی خواهد شد.

علاوه بر این پس از پایان فصل بهره برداری کرفس کوهی که مطابق اواخر خرداد ماه است؛ دام      می تواند از علوفه باقیمانده مرتع استفاده نماید، و مطابق تقویم کوچ  در کاربری بهره برداری کرفس کوهی تنها نیاز به 15 روز تأخیر در چرای اول فصل می باشد و بهره برداری کرفس در اصل تقابلی با کاربری چرای دام ندارد. لذا با توجه به درآمد خالص 9/2 برابری و اشتغال دو و نیم برابری کرفس کوهی نسبت به کاربری چرای دام، در برنامه ریزی مدیریت عرصه های مرتعی دهستان پشتکوه موگویی شهرستان فریدونشهر، اولویت اول توسعه کشت و بهره برداری گیاه داروئی ادویه ای کرفس کوهی می باشد. مزایای بهره برداری کرفس کوهی در مقایسه با چرای دام بطور خلاصه به شرح زیر است:

1-    درآمد خالص بهره برداری کرفس کوهی بدون در نظر گرفتن بذر تولید شده 2.9 برابر درآمد حاصل از چرای دام (ارزش علوفه مرتع) می باشد.

2-    اشتغال مستقیم ایجاد شده در بهره برداری کرفس کوهی در هر هکتار 2.5 برابر کاربری چرای دام است.

3-    پس از اتمام بهره برداری کرفس کوهی امکان تألیف دام از باقیمانده علوفه مرتع با 15 روز تاخیر در شروع فصل چرا وجود دارد ولی عکس این حالت میسر نیست.

4-    اعمال روش های بهره برداری جایگزین چرای دام از جمله توسعه کشت و بهره برداری گیاهان دارویی، صنعتی، تغذیه ای، ادویه ای و زینتی در حوزه های شیب دار، منجر به کاهش حضور و فشار دام در مراتع می گردد، که نتیجه آن افزایش کمیت و کیفیت پوشش گیاهی و بهبود ضریب حفاظتی خاک در این گونه مناطق در معرض فرسایش زاگرس خواهد شد.

 

سپاسگزاری

           بدینوسیله از راهنمایی های آقای کریم باقرزاده عضو هیأت علمی بخش گیاهان دارویی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان سپاسگزاری می نمایم.

جدول شماره یک محاسبه میزان تولید و قیمت کرفس کوهی با علوفه مرتع در واحد سطح در مرتع دره سه پستان

نوع  محصول

تولید در هکتار (کیلوگرم)

قیمت واحد (ریال)

ارزش محصول تولید شده در هکتار (هزار ریال)

تولید در هکتار با     لحاظ نمودن تناوب          بهره برداری (کیلوگرم)

ارزش محصول در هکتار با لحاظ نمودن تناوب        بهره برداری (هزار ریال)

کرفس کوهی   (وزن تر)

613

5000

3065

306.5

1532.5

علوفه مرتع    (وزن خشک)

118

2800 *

330.4

5808

247.5

* قیمت علوفه مرتعی 70 درصد قیمت جو در نظر گرفته شده است. قیمت جو در سال 1387 بطور متوسط 4000 ریال بوده است.

 

جدول شماره دو هزینه های بهره برداری کرفس کوهی در سال 1387 در دهستان پشتکوه موگوئی  (ارقام به هزار ریال)

واحد حجــم محصول کرفس

* هزینه کارگر برداشت

هزینه رفت و آمد کارگران به عرصه

هزینه کرایه حیوان بارکش

هزینه غذای کارگران

هزینه حمل محصول به بازار مصرف

حقوق مدیر                هماهنگ کننده بهره برداری**

جمع

هر تن محصول

600

80

300

10

1400

1/163

.12553

هر هکتار از عرصه

.8367

49

.9183

61.3

.2858

100

.21620

یکصد هکتار از عرصه

36780

4900

18390

6130

85820

10000

162020

*    هر کارگر روزانه 250 کیلوگرم محصول کرفس را به همراه یک حیوان بارکش  برداشت و حمل می نماید.

** حقوق مدیر هماهنگ کننده بهره برداری در طول 3 ماه( اول اردیبهشت تا آخر تیر ماه) 10000 هزار ریال تعیین         می گردد.

 

جدول شماره سه مقایسه درآمد خالص بهره برداری کرفس کوهی با  ارزش علوفه مرتعی در هکتار (ارقام به هزار ریال)                                                                                                      

نوع محصول

میزان تولید محصول

درآمد ناخالص محصول

هزینه های     بهره برداری

درآمد خالص

** درآمد خالص با در نظر گرفتن تناوب بهره برداری

کرفس کوهی

613

3065

2/1620

.81444

.4722

علوفه مرتعی

118

.4330

 0 *

.4330

.8247

*    برای بهره برداری علوفه مرتعی (کاربری چرای دام) هزینه ای در نظر گرفته نشده است.

** تناوب بهره برداری کرفس کوهی یک سال در میان و تناوب بهره برداری علوفه مرتع سه سال بهره برداری و یک سال استراحت است.


منابع مورد استفاده:

 

1-    اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان.1383. مطالعات جنگلداری چند منظوره منطقه پشتکوه فریدونشهر. گزارش جنگل شناسی، تشریح پارسل و برنامه ریزی عرف دره سه پستان. 149 صفحه.

2-    احمدی، ف. 1383. بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره متانولی گیاه کرفس کوهی در سیستم های مدلی و روغن آفتابگردان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی. دانشگاه صنعتی اصفهان.

3-    اسکندری، ن.، ع. علیزاده و ف. مهدوی. 1387. سیاست های مرتعداری در ایران. سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور. دفتر فنی مرتع. 190 صفحه.

4-    اهدایی، ب. 1359. آمار تجربی عمومی. انتشارات دانشگاه شهید چمران. 467 صفحه.

5-    ایروانی، م. و ز. جابرالانصار. 1384. نشریه آموزشی ترویجی کرفس کوهی. انتشارات جمعیت حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست (پیام سبز). 39 صفحه.

6-    جابرالانصار، ز. 1384. بررسی تنوع ژنتیکی کرفس کوهی با استفاده از خصوصیات کروموزومی و صفات جوانه زنی بذر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه صنعتی اصفهان.

7-    علیزاده، ع. 1379. روش های اندازه گیری و ارزیابی مرتع. دفتر فنی مرتع. سازمان جنگل ها و مراتع کشور. 37 صفحه.

8-    کیانی ابری، م. 1378. مقایسه مزیت نسبی کشت برخی گیاهان دارویی- صنعتی در استان اصفهان. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان.

9-    مصداقی، م، 1380. توصیف و تحلیل پوشش گیاهی(ترجمه).  (تألیف مارتین کنت، پدی کاکر). انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد. 287 صفحه.

10-      مقدم، م. ر. 1384. مرتع و مرتعداری. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ سوم. 470 صفحه.

11-           میرمحمدی میبدی، ع. 1384. روش تحقیق در علوم زیستی. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان. 285 صفحه.

 


Net revenue comparison between grazing exploitation and a medical – condimental  plant exploitation  (Kelussia odoratissima) in rangelands of Fereidunshahr county, Iran.

 

 

Abtin Mirtalebi[3]

 

 

Abstract

 

          The   purpose   of   this   study   is   to   compare   the  net   revenue   of   forage   yield  (grazing exploitation) and cropping a medical – condiment plant (Kelussia odoratissima Mozaff.) in feridunshahr rangelands. for this purpose  Dare Sepestan that is on of the scarce  preserved habitat of this critically endangered species was selected. Firstly allowable use of range forage and kelussia odoratissima  yield per hectare  were measured with  clipping and random sampling method and using 10×10 meters quadrates . next questionnaires dependent to costs of exploitation were filled by rurals and nomads . Finally  the net profit of both products were calculated. Results indicates that net profit of cropping K. odoratissima  whit considering two years rotation (one year harvest, one year rest) is 722400 Rials per hectare per year; whiles net profit of forage yield with considering rest rotational grazing system is 247800  Rials per hectar per year. As respects net income of  K. odoratissima  is 2.9 times more than forage yield and grazing income, Therefore  in this region we have to give  preference to increasing this wild  medical - condimental  plant.                                                                                               

                                                                                     

 

Keywords: exploitation, Medical plants, Kelussia odoratissima, fereidunshahr

 1- کارشناس مسئول بهره برداری اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان                                                                                         

[2] -t-  student

[3]- senior expert of natural resources., Administration of  natural resources., Esfahan., Iran.

Email: abtinmirtalebi@yahoo.com

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
اوقات شرعی
آب و هوا
The remote name could not be resolved: 'weather.yahooapis.com'

پیشخوان روزنامه ها